Referat af Haslev Badminton Generalforsamling 30.06.2021

 

Dagsorden

Formanden byder velkommen kl. 19.00 og overdrager Generalforsamlingen til Martin Hornung

Der deltog 3 personer til Generalforsamlingen ud over bestyrelsen.

 

 1. Valg af Dirigent. Bestyrelsen har peget på Martin Hornung. Han modtager valget og påpeger at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

  1 A. Valg af stemmetæller og referent. Lisette som stemmetæller og Anette som referent. 
 2. Formandens beretning ved Frank Månsson: Årets gang blev gennemgået og de forskellige udvalg blev takket.
 3. Fremlæggelse af regnskab ved Lisette Jensen. Regnskabet blev fremlagt med positivt resultat og godkendt.
 4. Der er ingen indkommende forslag.
 5. Fremlæggelse af budget og kontingent ved Lisette Jensen. Budgettet blev fremlagt og godkendt. Vi ændrer procedurer fremadrettet således, at der ved aften baneleje bliver en ansvarlig person for banen og betaling af denne. Det betyder at banen er lejet af 4 personer, og at der kan spille 2 / 4 personer.
   
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer ulige år:

   Kasserer Lisette: Lisette blev genvalgt
   Bestyrelsesmedlem 1:                       Martin Hornung takker af for denne gang. Frank Hauberg blev valgt i stedet for.
   Bestyrelsesmedlem 2:                       Brian Larsen blev genvalgt
   Bestyrelsesmedlem 3:                       Kirsten Larsen blev genvalgt

                     Revisor:                                           Vi fortsætter samarbejdet med Beierholm

 

                     Følgende Bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg

                     Formand Frank Månsson
                     Bestyrelsesmedlem 4 Frank Aarøe
                     Bestyrelsesmedlem 5 Anette Melgaard

 

                     Suppleant Søren Thyregod                Søren Thyregod blev genvalgt

 

 1. Valg af revisor Vi fortsætter samarbejdet med Beierholm, men prøver at finde en alternativ eller billigere løsning.
 2. Eventuelt
  Der var en generel snak omkring Bestyrelsesarbejdet i Haslev Badminton. Bestyrelsen er stærkt udfordret i forhold til at finde medlemmer. Vi skal have nye medlemmer til Bestyrelsen ellers kan klubben være nedlukningstruet i 2022. Bestyrelsen vil i året 2021 forsøge at finde interesserede forældre til at løfte opgaven.

          Der var spørgsmål til indkaldelse af Generalforsamlingen i Haslev Posten og om dette var ændret i vedtægterne. Det blev ændret for en del år siden, af økonomiske                hensyn. Det kostede 2500,- at indbyde i Haslev Posten. Vi indkalder via klubben hjemmeside, e-mail og sociale medier.

          Der kom yderligere spørgsmål omkring Stafet fra Livet – om klubben ville deltage 11 og 12 september i år. Frank Haubjerg melder et hold til og vi reklamerer på                    Sociale medier.

          Der bygges Padelbaner på Grøndalsvej. Vi vil forsøge at opnå et samarbejde med Haslev Padelklubben. Frank Aarøe arbejder på den opgave.

          Vi siger tak for godt samarbejde til Martin Hornung og håber at se ham til træning i hallen i årene der kommer.

 

          Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde onsdag den 08/9-2021 kl. 18.00