Seneste Generalforsamling

Seneste Generalforsamling

 

 

Referat af generalforsamling i Haslev Badminton klub 6-6-2018

 

  1. Valg af dirigent

       Jesper Lundgren foreslået og valgt

 

1 A.  Valg af stemmetællere og referent

       Stemmetæller: Sanne Grundahl og Jørgen Larsen

       Referent:  Kirsten Larsen

 

  1. Beretning bestyrelse

    Frank Månsson. Året er gået stille og roligt. Medlemstallet er næsten som sidste år

       Renovering af hal ude og inde går efter planen. Renovering af omklædning og baderum

       er ikke med i ombygning, men vi håber vi får varmt vand næste år

       Der er indvielse af hal d. 8. august,

       Vi håber vi kan få en ”talentspiller” (alle de kendte er desværre i udlandet og spille) til at

       komme og spille denne dag mod nogen af vores spillere.

       Vi holder 80 års fødselsdagsfest for alle seniorer d. 25. august. Indbydelse udsendes sammen

       med tilmelding til ny sæson.

 

  1. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Sanne Grundahl

                        Vores tidligere kasserer er rejst fra byen. Vi har valgt Revisionsfirmaet Beierholm i Næstved

                        til fremover at lave vores regnskab.  Ingen bemærkninger.

 

  1. Fremlæggelse af budget/kontingent v. Sanne G. til godkendelse

                         Kontingentet forbliver som sidste år

                         Generalforsamlingen besluttede at bestyrelse må bruge de penge det koster for at holde 80 års fødselsdag

                         Derfor vil næste års regnskab komme ud med minus resultat i stedet for de 11.000,-

 

  1. Valg af Bestyrelsesmedlemmer

                          På valg var Sanne Gryndahl og Jesper Lundgreb.   Ingen ønskede genvalg

                          Bestyrelsen ønsker at udvide med 2 personer, så vi igen er 7.  Så arbejdsopgaverne kan fordeles

                          mellem flere.  Det vil sige vi skal gerne finde 4 der vil være med i bestyrelsen

                          Ud over bestyrelsen var 6 mødt op.  Frank Åen (senior onsdags hold) sagde ja til at gå ind i bestyrelsen

                          Da vi stadig manglede 1 (gerne 3 personer) så bestyrelse sig nødsaget til at indkalde til

                          EKSTRAORDINÆR  GENERALFORSAMLING   ONSDAG D.  27. JUNI KL. 19.00 I BADMINTONHALLEN

 

                          Søren Thyregod fortsætter som suppleant

 

  1. Eventuelt  

                          Martin H. Christoffersen arbejder med klubbens håndtering af data

                         

                          Kirsten Larsen – referent